Vriend worden

Iedereen die het hospice een warm hart toedraagt, kan vriend worden. Als u vriend wordt, steunt u de Stichting vrienden hospice WVO Zorg periodiek. 

U kunt kiezen om elk kwartaal, elk half jaar of jaarlijks een bedrag over te maken.Hieronder vindt u een formulier waarmee u zich als vriend kunt aanmelden.

Wij houden al onze vrienden via een nieuwsbrief op de hoogte over de projecten en het hospice. 

Vriend worden

Hierbij geeft u toestemming aan:

  • Stichting vrienden hospice WVO Zorg een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven, en
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting vrienden hospice WVO Zorg.

Het machtigingskenmerk is gelijk aan de laatste 10 cijfers van uw IBAN.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het bedrag zal als volgt geïncasseerd worden:

  • bijdrage per jaar: 1e week van januari
  • bijdrage per half jaar: 1e week van januari en 1e week van juli
  • bijdrage per kwartaal: 1e week van januari, april, juli en oktober

De eerste bijdrage zal naar rato berekend en geïncasseerd worden binnen 14 dagen na ontvangst van uw aanmelding en vervolgens volgens bovenstaand schema.

Vrienden hospice WVO Zorg
Incassant ID: NL77ZZZ590547510000
Vlissingen
NL74RABO0364599510
Selecteer a.u.b. een bedrag.
Vul a.u.b. een bedrag in.
Selecteer a.u.b. een periode.

Invalid Input
Vul a.u.b. uw naam in.
Vul a.u.b. uw adres in.
Vul a.u.b. uw postcode en plaatsnaam in.
Vul a.u.b. een geldig telefoonnummer in.
Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in.

Vul a.u.b. een IBAN in.
Vul a.u.b. een naam in.

Vul a.u.b een bericht in.
Invalid Input

Onze privacyverklaring is van toepassing.


Wilt u uw financiële steun opzeggen?

U kunt uw opzegging doorgeven via een e-mail aan vriendenhospice@wvozorg.nl. Vergeet niet om uw gegevens zoals naam en adres te vermelden.