Vrienden WVO Zorg

We doen het samen

Als Stichting vrienden hospice WVO Zorg geven wij financiële steun aan projecten die het  hospice Ter Reede niet kan betalen uit het reguliere budget voor hospicezorg. Zo dragen we met elkaar bij aan een zo prettig mogelijk verblijf in het hospice. Voor gasten én hun naasten. 

We zorgen ervoor dat uw financiële hulp rechtstreeks ten goede komt aan het hospice. Met uw gift financiert de Stichting diverse projecten. Bijvoorbeeld de aanschaf van koppelbedden. Om een goed beeld te krijgen wat de wensen van cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers zijn, overlegt het bestuur van de Stichting met de leiding van het hospice.

Aan de Stichting zijn drie bestuursleden verbonden. Het beleidsplan van de Stichting vindt u hier.   

Martin de Klerk

Voorzitter

Jules van Leijden

Penningmeester

Ben de Reu

Secretaris