Hospice zorg

Verdient uw steun

Als u het hospice Ter Reede een warm hart toedraagt, kunt u Stichting vrienden hospice WVO Zorg op verschillende manieren steunen. Met uw hulp kunnen wij vele mooie projecten realiseren!

Vriend worden

Word vriend en steun de Stichting periodiek. U kunt kiezen om elk kwartaal, elk half jaar of jaarlijks een bedrag over te maken naar de Stichting vrienden hospice WVO Zorg. Als u klikt op 'Vriend worden' vindt u een formulier waarmee u zich als vriend kunt aanmelden.

De Stichting houdt al haar vrienden via een nieuwsbrief op de hoogte over de projecten en het hospice.

Doneren

Wilt u een eenmalige gift of donatie overmaken? Ook dat is mogelijk. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL74 RABO 0364 5995 10 ten name van St. Vrienden van Hospice WVO Zorg.

Legaat

U kunt Stichting vrienden hospice WVO Zorg opnemen in uw testament. Dit kunt u regelen door de notaris te vragen om een legaat aan de stichting vast te laten leggen in uw testament. De stichting heeft een ANBI status, zodat de stichting vrijgesteld is van erfbelasting. Het bedrag dat u nalaat wordt voor de volle 100% gebruikt voor het werk van de Stichting. 

Fiscale voordelen

Sinds de oprichting van Stichting vrienden hospice WVO Zorg hebben zij een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier vindt u het formulier 'publicatieplicht ANBI'.

Een Anbi heeft een aantal belastingvoordelen. Voor u betekent het dat uw giften aftrekbaar kunnen zijn van de inkomstenbelasting. En als u geld nalaat via een legaat, hoeft u geen erfbelasting te betalen. Ook is een donatie vrij van schenkbelasting en fiscaal aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Het RSIN nummer van de stichting is 853298786.

Omarm het hospice op een manier die bij u past. Wij zijn u dankbaar voor uw gift.